0
Hľadať produkt
Kategórie Výrobcovia
Váš internetový obchod ešte neobsahuje žiadne kategórie produktov. Produkty môžete do obchodu pridať cez administračné rozhranie a to manuálne alebo hromadnými importmi.
Najsledovanejšie


Momentálne nie sú žiadne produkty.Obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia

 

Spoločnosť ALBIA Krásno, s.r.o., č. 1636, 023 02 Krásno nad Kysucou je prevádzkovateľom, predávajúcim a dodávateľom tovaru internetovej stránky (e-shopu). Kupujúcim – klientom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila so spoločnosťou ALBIA Krásno, s.r.o. do obchodných vzťahov, ktorých predmetom je predaj tovaru. E-shop je počítačový systém umiestnený v sieti internej s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovaru. Tovarom sú všetky produkty uverejnené na stránkach e-shopu. Objednávka klientom vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovaru  kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Kupujúci klient plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

 

 

2. Objednávanie tovaru

 

Objednávka klientom vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovaru kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pre rýchle a korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

 

 

3. Kúpna cena tovaru

 

Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu klientom. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20% DPH. V prípade zmeny ceny tovaru je predávajúci povinný kupujúceho klienta dodatočne o tejto skutočnosti informovať a zistiť, či na objednávke trvá i v prípade zvýšenia ceny.

 

 

4. Splatnosť kúpnej ceny a platobné podmienky

 

Kupujúci klient je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar v hotovosti pri prevzatí tovaru. Cena tovaru  v e-shope sa môže líšiť od ceny na predajnom mieste.

 

 

5. Podmienky dodania tovaru

 

Predávajúci je povinný do 7 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšie dodacia lehota. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možnosti v čo najkratšom čase. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom : - vlastnou dopravou predávajúceho

                       - kuriérskou spoločnosťou

                       - poštou

 

6. Poplatky za prepravu

 

Pri  platbe na dobierku, platíte pri preberaní kuriérovi kuriérskou spoločnosťou s doručením do 24 hodín po expedícii z nášho skladu: 

1/ Do hmotnosti 1 kg        = 6,96 €

2/ Do hmotnosti 3 kg        = 7,11 €

3/ Do hmotnosti 5 kg        = 7,26 €

4/ Do hmotnosti 10 kg      = 7,56 €

5/ Do hmotnosti 15 kg      = 7,86 € .

Vlastnou dopravou predávajúceho v meste Krásno nad Kysucou = 1,50 € a do vzdialenosti do 15 km = 3,50 €. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom postupe pri zasielaní tovaru ako aj cien dopravy.

 

 

7. Reklamačný poriadok a záručná lehota.

 

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať jeho množstvo a kvalitu tovaru. Nesprávne množstvo tovaru, zjavné vady alebo poškodenia tovaru, nesprávny druh tovaru je kupujúci pri dodaní povinný reklamovať písomne prípadne osobne  u predávajúceho ihneď, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia tovaru. Kupujúci má na základe zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon) podľa ustanovení § 7  a nasledujúcich právo odstúpiť  od kúpnej zmluvy do 7 dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Kupujúci je povinný, ak toto právo chce využiť, písomne odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť  osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou a to originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 7 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár : Odstúpenie od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“- hviezdičkou. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý. Prevádzkovateľ

e-schopu vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. § 9 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľné vynaložených na objednanie tovaru do 7 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci návrhov, že si tovar vyzdvihne sám. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovar, ktoré sú vymedzené v § 7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 Z.z. Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastnosti tovaru.

 

8. Záverečné ustanovenia

 

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania  objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. Odoslaním objednávky kupujúci sa oboznámil so všeobecne obchodnými podmienkami a súhlasí s ich znením. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

 

V Krásne nad Kysucou : 25.09.2015

 

 

                                                                        Jacková Vlasta

                                                                       konateľka spoločnosti

 

Nákupný košík
Nákupný košík

Váš nákupný košík neobsahuje žiadny produkt.
Kontaktné údaje

Albia Krásno, s.r.o.
1636
023 02 Krásno nad Kysucou
Volajte:
Pevná linka
tel+421414385786
Mobil
tel+421903374836
Fax
tel+421414385787
Píšte:
Obchod
ealbiaoil@albiaoil.sk
http://www.albiaoil.sk/banner_downright/albiamapa.jpg
*
Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.  Ok