0
Hľadať produkt
Kategórie Výrobcovia
Váš internetový obchod ešte neobsahuje žiadne kategórie produktov. Produkty môžete do obchodu pridať cez administračné rozhranie a to manuálne alebo hromadnými importmi.
Najsledovanejšie


Momentálne nie sú žiadne produkty.Nová registrácia
Ak sa chcete zaregistrovať ako firma, kliknite na REGISTRÁCIA FIRMY.
údaje o mne
 
 Meno a priezvisko:*
 Adresa:*
 Mesto:*
 PSČ:*
 Štat:*
 E-mail:*
 Telefón:*

Dodacia adresa vyplňte len ak je iné ako adresa firmy
 Adresa:
 Mesto:
 PSČ:
 Štat:
prihlasovacie údaje
 
 Prihlasovacie meno:
 Prihlasovacie heslo:
 Potvrdenie hesla:

 Súhlasím s prihlásením k odberu noviniek elektronickou poštou (e-mailom) a spracovaním údajov pre marketingový účel.

 
8253
Kontrolný kód:*
Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.

Zadaním údajov do registračného formulára a ich odoslaním dávate súhlas na uloženie osobných údajov do databázy zákazníkov a súčasne vyjadrujete súhlas s ich spracovaním v zmysle § 13, odsek 1, písmeno a) nového zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zadaním a odoslaním údajov prehlasujete, že máte viac, ako 16 rokov alebo disponujete súhlasom zákonného zástupcu. Oboznámte sa, ako spracúvame vaše osobné údaje.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


1. Všeobecné ustanoveniaSpoločnosť ALBIA Krásno, s.r.o., č. 1636, 023 02 Krásno nad Kysucou je prevádzkovateľom,
predávajúcim a dodávateľom tovaru internetovej stránky (e-shopu). Kupujúcim – klientom je fyzická
alebo právnická osoba, ktorá vstúpila so spoločnosťou ALBIA Krásno, s.r.o. do obchodných vzťahov,
ktorých predmetom je predaj tovaru. E-shop je počítačový systém umiestnený v sieti internej s
verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovaru. Tovarom sú všetky produkty uverejnené na
stránkach e-shopu. Objednávka klientom vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom
tovaru kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Kupujúci klient plne
uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj
telefonickej komunikácie.

2. Objednávanie tovaruObjednávka klientom vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovaru kupujúcim
vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pre rýchle a korektné vybavenie objednávky
je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou
objednaného tovaru a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou. Potvrdením objednávky zo
strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe
vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k
zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

3. Kúpna cena tovaruPredávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu klientom. Všetky
uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20% DPH. V prípade zmeny ceny tovaru je predávajúci
povinný kupujúceho klienta dodatočne o tejto skutočnosti informovať a zistiť, či na objednávke trvá
i v prípade zvýšenia ceny.

4. Splatnosť kúpnej ceny a platobné podmienkyKupujúci klient je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar v hotovosti pri prevzatí tovaru. Cena
tovaru v e-shope sa môže líšiť od ceny na predajnom mieste.

5. Podmienky dodania tovaruPredávajúci je povinný do 7 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli
inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšie dodacia lehota. Ak je tovar skladom je expedovaný
podľa kapacitných možnosti v čo najkratšom čase. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť
z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok. Za miesto
plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný. Predávajúci realizuje dopravu ku
kupujúcemu prostredníctvom : - vlastnou dopravou predávajúceho

- kuriérskou spoločnosťou

- poštou6. Poplatky za prepravuPri platbe na dobierku, platíte pri preberaní kuriérovi kuriérskou spoločnosťou s doručením do 24
hodín po expedícii z nášho skladu – 6,90 €. Vlastnou dopravou predávajúceho v meste Krásno nad
Kysucou – 1,50€ a do vzdialenosti do 15 km – 3,50 €. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na
inom ako štandardnom postupe pri zasielaní tovaru ako aj cien dopravy.

7. Reklamačný poriadok a záručná lehota.Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať jeho množstvo a kvalitu tovaru. Nesprávne
množstvo tovaru, zjavné vady alebo poškodenia tovaru, nesprávny druh tovaru je kupujúci pri dodaní
povinný reklamovať písomne prípadne osobne u predávajúceho ihneď, najneskôr však do 24 hodín od
prevzatia tovaru. Kupujúci má na základe zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon) podľa ustanovení § 7 a
nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom
kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
Kupujúci je povinný, ak toto právo chce využiť, písomne odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť
najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie
odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v
kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne
predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou a to originálom faktúry, návodom a
inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 7 dní odo dňa
odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu
faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť
nasledovný formulár : Odstúpenie od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s
označením „*“- hviezdičkou. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
Prevádzkovateľ

e-schopu vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. § 9 ods. 3
zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľné vynaložených na objednanie tovaru do 7 dní odo
dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo
spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci návrhov, že si tovar
vyzdvihne sám. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Právo na odstúpenie od zmluvy sa
neuplatňuje pre tovar, ktoré sú vymedzené v § 7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 Z.z.
Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec
potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastnosti tovaru.8. Záverečné ustanoveniaPredávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné
podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných
podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných
obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú
prístupné na internetovej stránke predávajúceho. Odoslaním objednávky kupujúci sa oboznámil so
všeobecne obchodnými podmienkami a súhlasí s ich znením. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných
obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

Oboznámil som sa s podmienkami a chcem sa zaregistrovať

   * Položka  - ktorá musí byť vyplnená.

Nákupný košík
Nákupný košík

Váš nákupný košík neobsahuje žiadny produkt.
Kontaktné údaje

Albia Krásno, s.r.o.
1636
023 02 Krásno nad Kysucou
Volajte:
Pevná linka
tel+421414385786
Mobil
tel+421903374836
Fax
tel+421414385787
Píšte:
Obchod
ealbiaoil@albiaoil.sk
http://www.albiaoil.sk/banner_downright/albiamapa.jpg
*
Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.  Ok